Sertifisering

MARINE STEWARDSHIP COUNCIL (MSC)

Nordic Seaco er selvsagt MSC-sertifisert og følger de høyeste standarder i alle aspekt gjennom forsyningskjeden, fra fangst av fisk til levering av produktene, ved å samarbeide med etablerte og seriøse partnere og leverandører både i inn-og utland. Dette gjelder salg av følgende MSC-sertifiserte produkter: Norwegian North East Arctic Saithe, Norwegian North Sea Saithe, Norwegian North East Arctic Offshore Haddock, Norwegian North East Arctic Offshore Cod.

Det blå miljømerket viser at sjømaten kommer fra et fiskeri som har klart MSCs miljøkrav. Uavhengige eksperter har kontrollert at fiskeriet skjer på en levedyktig bestand og har blitt fanget med minimal påvirkning på havmiljøet. Sertifiseringen er basert på forskning og alle sertifiserte fiskerier kontrolleres årlig.

For mer informasjon www.msc.org  Her finner du vårt oppdaterte : 

 

AQUACULTURE STEWARDSHIP COUNCIL (ASC)

Nordic Seaco ble ASC sertifisert i desember 2020.

Sertifisering i henhold til Aquaculture Stewardship Councils (ASCs) standarder for ansvarlig oppdrett av sjømat signaliserer at de vi jobber sammen med innen oppdrettsnæringen driver på en måte som reduserer miljømessig påvirkning, de tar hensyn til nærområdene og har gode arbeidsforhold for sine ansatte. En slik sertifisering gjør at vi kan bruke ASCs miljømerke på slike produkter.

Her finner du vårt : ASC-certificate                                                                                                                                                                               

 

SEDEX

Nordic Seaco er også registrert medlem av Sedex, en av verdens ledende leverandører av etiske handelstjenester, som jobber for å forbedre arbeidsforholdene i globale forsyningskjeder. De tilbyr praktiske verktøy, tjenester og et samfunnsnettverk for å hjelpe bedrifter med å forbedre deres ansvarlige og bærekraftige forretningspraksis. Link: http://www.sedex.com. Vårt medlemsnummer er ZS409265728.