Fakta om norsk villfanget fisk

 • Ferskere enn fersk - norske, sjøfrosne fiskeprodukter blir innfryst i løpet av 2-4 timer!
 • Naturlig
 • Bærekraftig fangst
 • Lavt CO2-fotavtrykk
 • Miljøvennlige fangstmetoder; line og not
 • Fri for antibiotika
 • Organisk
 • Høye næringsverdier
 • Villfanget
 • Fra et rent, arktisk hav
 • Sporbar
 • Høy mattrygghet
 • Dypvannsfisk
 • Hygienisk
 • Sjømat fra Norge, et høyt respektert merke

Nordic Seaco har en global innkjøpspolitikk basert på ansvarlig fiskeriforvaltning og er selvsagt MSC-sertifisert for torsk, hyse og sei.