Produkter

Produkter  » Uer

Uer – Sebastes Marinus & Sebastes Mentella

img

Norsk uer, eller rødfisk, er en pelagisk fisketype som trives best på rundt100-500 meters dyp. Uer er hovedsakelig bi-fangst, og tilgjengelig i Nordsjøen, Barentshavet og langs norske farvann ellers. Uer er tilgjengelig hele året, men hovedsesong er på sommeren. 

Fiskekjøttet til ueren er heller mykt, og har en rik smak. Et perfekt fiskeslag til både grilling og steking. Uer selges normalt hodekappet, sløyd, norsk- eller japankuttet.

Uer er en relativt god kilde til Omega-3 fettsyrer, og en rik på protein, vitamin B12 og selen.