Produkter

Produkter  ยป Rogn

Rogn

img

Vi tilbyr et stort utvalg rognprodukter fra ulike fiskeslag som torsk, hyse, sei og lange. Fangstmetodene varierer fra trål, til not- eller linefanget. Rogna er gradert som IQF, ugradert indistruell og ugradert brukket blokk.

Vennligst ta kontakt for mer informasjon.