Produkter

Produkter  » Lange

Lange – Molva Molva

img

Lange er også en del av torskefamilien, en bunnfisk som enten svømmer alene eller i stim. Den trives best på rundt 350 meters dyp, kan bli opp til 210 centimeter lang og veie opp mot 45 kilo. Gjennomsnittlig lengde er imidlertid rundt 1 meter. Fiskes med line eller garn.

Lange er tilgjengelig hele året. Den har et relativt fast fiskekjøtt og er derfor velegnet til mange ulike produkter, fersk, lettsaltet, tørket og som farse. Lange er også et populært råstoff til den tradisjonelle norske lutefisken.