Produkter

torsk

Torsk

Atlanterhavstorsk er et av de viktigste fiskeslagene for kommersielt fiskeri i Norge, og har vært en solid inntektskilde langs norskekysten i årtider.

Verdens største torskestamme av atlanterhavstorsk hører hjemme i norsk farvann. Hovedsesongen for atlanterhavstorsk er fra januar til april og fra september til desember.

Atlanterhavstorsk fra Norge er MSC-godkjent.

 

hyse

Hyse

Atlantisk hyse trives best på dypt vann, mellom 80 og 300 meter. Et populært fiskeslag med en delikat fiskesmak. Fiskekjøttet til hysa er en del grovere enn hos torsken og har mye bedre bindeevne. Av denne grunn blir hyse ofte brukt som hovedingrediens i farseprodukter og prosesserte fiskemåltid. 

Altantisk hyse er tilgjengelig året rundt, utenom i sommermånedene juni og juli. All hyse vi tilbyr er selvsagt MSC-sertifisert.

sei

Sei

Atlanterhavssei er også en type bunnfisk og finnes på alt fra 0 til 300 meters dyp. Seien svømmer og jakter mat i stim, mye likt pelagiske fiskearter som sild og makrell. Sei er tilgjengelig hele året.

Bestanden er i svært god forfatning og MSC-sertifisert.

lyr

Lyr

Lyr er en kombinert bunnfisk og pelagisk fisk som svømmer i stim. Den både oppfører seg og ser tilsynelatende ut som sei, men har en mye mer fremtredende kjake. Den trives best mellom 0 og 200 meters dyp. Lyr er normalt kun bi-fangst i forbindelse med torskefiske. Kjøttet er velsmakende, teksturen er fast og den er godt egnet til både steking og posjering. Lyr er en av de mest populære sportsfiskeslagene i Norge.
blaakveite

Blåkveite

Blåkveiten tilhører flatfisk-familien og trives best på havets bunn, på dybder mellom 600 og 1200 meter og kun der havet holder en temperatur på maksimum 4 grader. Blåkveita kan bli opp til 45 kg tung. Hovedfisket etter blåkveite foregår fra juni til august, men fisken er også tilgjengelig som bi-fangst året rundt.

 

lange

Lange

Lange er også en del av torskefamilien, en bunnfisk som enten svømmer alene eller i stim. Den trives best på rundt 350 meters dyp, kan bli opp til 210 centimeter lang og veie opp mot 45 kilo. Gjennomsnittlig lengde er imidlertid rundt 1 meter. Fiskes med line eller garn.

brosme

Brosme

Brosme er en bunnfiskart som trives på steinete grunn. Den befinner seg på dybder mellom 100 og 1000 meter, men er mest vanlig på mellom 200 og 500 meters dyp. Fiskekjøttet er veldig fast og hvitt og er således svært godt egnet til både steking og ovnsbaking. Fiske etter brosme pågår hele året.

uer

Uer

Norsk uer, eller rødfisk, er en pelagisk fisketype som trives best på rundt100-500 meters dyp. Uer er hovedsakelig bi-fangst, og tilgjengelig i Nordsjøen, Barentshavet og langs norske farvann ellers. Uer er tilgjengelig hele året, men hovedsesong er på sommeren. 

Fiskekjøttet til ueren er heller mykt, og har en rik smak. Et perfekt fiskeslag til både grilling og steking. Uer selges normalt hodekappet, sløyd, norsk- eller japankuttet.

flekk-steinbit

Flekksteinbit

Flekksteinbit er en bunnfisk som lever i kalde, dype farvann nær steinete områder.

Den finnes på en dybde på mellom 40 og 600 meter. Kjøttet er delikat med en spesiell fast tekstur som gjør det godt egnet for en rekke matlagningsmetoder.

rogn

Rogn

Vi tilbyr et stort utvalg rognprodukter fra ulike fiskeslag som torsk, hyse, sei og lange. Fangstmetodene varierer fra trål, til not- eller linefanget. Rogna er gradert som IQF, ugradert indistruell og ugradert brukket blokk.

Vennligst ta kontakt for mer informasjon.