Nyheter

Artikkel i "Undercurrent news"

Publisert: 11/05/20 Oppdatert: 25/05/20

Norsk hvitfiskleverandør ansetter Findus-veteran for å «åpne dører» i et skiftende marked.

Av Tom Seaman, publisert 8. mai 2020

 

Allerede før korona-pandemien startet i Kina og spredte seg til resten av verden, ante Hogne Worren - daglig leder i hvitfiskleverandøren Nordic Seaco - et skifte i markedet.

 

«Vi har sett et ønske fra våre kunder om å flytte produksjon fra Kina tilbake til Europa, f.ex til Polen», forteller Worren til «Undercurrent News».

«Dette (skiftet) er ikke gjort over natten og Kina vil fortsatt være verdens hovedleverandør av fiskeprodukter. Kapasiteten er også mye mer begrenset i Nord-Europa. Det er klart det vil være mange fortrinn med hensyn til å produsere i Europa, med mye kortere avstander, man kan eksempelvis levere på palle-basis», sier Worren.

«Norge har ingen større andel fiskeforedling lenger, men dette kan skifte dersom markedet er villig til å betale prisen for fersk frosne produkter. Kostnadene for slik produksjon er økende i Kina, og det er kun et spørsmål om tid før maskiner overtar produksjon og videreforedling også der», fortsetter han. «Situasjonen korona-viruset har skap, har akselerert en trend der selskap nå er villig til å korte ned på leverandør-kjedene og produsere varer nærmere råstoffets opprinnelse»

For å utnytte dette skiftet og «åpne flere dører» i markedet, ansatte Worren i mars Erik Markussen, som har 30-års erfaring fra sjømatbransjen. «Erik skal jobbe som «Forretningsutvikler» og vil benytte seg av sitt enorme nettverk av kontakter for å videreutvikle nye muligheter for Nordic Seaco og våre kunder. Erik skal jobbe ut fra vårt nyetablerte kontor i Oslo» sier Worren.

Markussen var tidligere ansatt i Nomad Foods, hvor han hadde ansvar for innkjøp av sjømat i Region Norden i Findus- konsernet. Erik startet sin karriere i Frionor (et produksjons og salgsrettet kooperativ). Han jobbet da en periode sammen med både Worren, og Nordic Seaco’s «Key Account Manager» Gunn Bortne. «I starten av hans karriere, hadde både Gunn og jeg gleden av å jobbe sammen med Erik i Frionor, og vi er svært fornøyd over å ha knyttet kontakt med han igjen», fortsetter Worren.

«Selv om nedstengingen av food-service i Europa og USA har fått prisene på fersk torsk til å stupe, holder prisen på frosne produkter bedre stand», sier Worren. «Problemet er at fremtiden er både ukjent og usikker». For torsk, er hoveddelen av årets fangstkvote allerede fisket opp. «For torsk, har allerede 65 % av kvoten blitt tatt, så vi vil ikke se drastiske forandringer her. Båtene legger nå om til andre fiskeri, som uer/rødfisk og reker», sier han.

«Forhåpentligvis kommer den viktige HoReCa (hotell, resturant, catering) sektoren til å gjenåpne snart og det vil komme behov for produkter til dette segmentet igjen. Vi kan se at enkelte land allerede har startet å åpne opp for dette.»

Basert i Ålesund, har Nordic Seaco en årlig omsetning på rundt MNOK 150. De omsetter hodekappet, sløyd torsk, hyse og sei, i tillegg til filet og loins. Selskapet selger også sild og makrell, samt våt- og tørrsaltet fisk og andre fiskeslag, i sesong.

I starten av 2020 ansatte Nordic Seaco Kristin Skar Eriksen som ny økonomisjef. Skar Eriksen har tidligere jobbet for Rolls-Roys Marine og Lerøy Norway Seafoods.

«Folk trenger sunn mat, enkelt og greit. Vi føler vi gjør en viktig jobb her, og sammen med gode samarbeidspartnere i alle ledd, leverer vi varer til mange forskjellig markeder. Vi, som alle andre, er selvsagt bekymret for dette viruset og hva som kan komme til å skje. Forhåpentligvis vil vi kunne komme tilbake til normalen igjen snart» avslutter Worren.

 

 

Siste nytt