Nyheter

Transportsikkerhet

Publisert: 09/12/20 Oppdatert: 10/12/20
Fisketransport på norske vinterveier

Vinteren er over oss igjen, og med det en tilbakevennende bekymring for om tunge lastebiler på norske veier er riktig skodd for alle forhold som kan oppstå. Nordic Seaco har i flere år hatt fokus på dette. Alle våre transportører må derfor skrive under på vårt «Transportsikkerhetsdokument». Dette dokumentet krever at alle biler som kjører på norske veier vinterstid for vårt firma må ha følgende;

  • Godkjente dekk (i henhold til norsk vegtrafikklov)
  • Godkjente kjettinger (i henhold til norsk vegtrafikklov)
  • Ulykkesforsikring
  • 3 akslet lastebil, om forholdene krever dette
  • Sjåfører som behersker forholdene og overholder hviletiden
  • Sjåfører som har gode arbeidsforhold og visum for å kunne kjøre i Norge
  • Sjåfører som har testet negativt for Covid-19

Det er med tungtransport de mest alvorligste ulykkene skjer.
Vi i Nordic Seaco prøver derfor, etter beste evne, å bidra til at våre norske og utenlandske samarbeidspartnere på transportsiden holder denne statistikken så lav som overhode mulig.