Nyheter

ENDELIG! MSC torsk tilbake også for kysttorsken i Norge!

Publisert: 17/11/23 Oppdatert: 17/11/23

Det er svært gledelig og viktig at dette omsider er på plass, og det har forstyrret salget unødig gjennom lang tid når Norge mistet sin status for kystnær torsk innenfor 12 mils sonen.

Norge har verdens beste stamme av torsk, og det er paradoksalt at man har hatt midlertidige problem med sertifikatet så lenge fisken er fanget kystnært. Dette har gått utover til dels små sjarker som ikke kan fiske utenfor nevnte sone.

Men nå er sertifikatet tilbake og fra 2024 er alt sertifisert og i skjønneste orden!

Det er dog en stigende bekymring at det er en vedvarende reduksjon på torskestammen og til neste år er 100000 tonn i reduksjon og det ventes det samme i 2025, før ting flater ut.

Kun en handlingsregel demmer opp for et større kutt, der man har sagt at det skal maks kuttes med 20%

Norge og Russland har felles beskatning av felles ressurs og har kommet til enighet. De har også her fulgt ICES råd.

 

Dramatisk kutt i kongekrabbe kvoten!

Kongekrabbe er et flott bidrag til norske fiskere, og i 2023 har kvoten vært på 2366 tonn.

2024 blir det et kutt på hele 59,3% hvilket gir 963 tonn.

Ikke akkurat jubelstemning med denne nyheten!