Produkter

Produkter  » Torsk

Torsk – Gadus Morhua

img

Atlanterhavstorsk er et av de viktigste fiskeslagene for kommersielt fiskeri i Norge, og har vært en solid inntektskilde langs norskekysten i årtider.

Verdens største torskestamme av atlanterhavstorsk hører hjemme i norsk farvann. Hovedsesongen for atlanterhavstorsk er fra januar til april og fra september til desember.

Atlanterhavstorsk fra Norge er MSC-godkjent.

Skreien er sannsynligvis den mest kjente torsketypen vi har. Den er kun tilgjengelig en begrenset periode om vinteren, fra januar til mars og er en internasjonalt kjent delikatesse. Skreien har sitt eget kvalitetsmerke, etter Norsk Standard. Nordic Seaco er sertifisert for eksport av kvalitetsmerket skrei.