Råstoff

Et unikt næringsmiddel

Fisk og sjømat er viktige kilder for livsnødvendige næringsstoffer som protein, vitamin B12, selen og jod. Sjømat har en gunstig fettsyre-sammensetning. Fet fisk og tran er de viktigste kildene for de lange flerumettede omega-3- fettsyrene, vitamin D og vitamin A og er gunstige i forhold til hjerte- og karsykdommer og fosterets utvikling. I tillegg inneholder sjømat lite av det mettede fettet.

De viktigste helsefremmende effektene av å spise sjømat har sammenheng med den høye andelen av omega-3-fettsyrer. Fet fisk er en god kilde til to viktige omega-3-fettsyrer; eicosapen- taensyre (EPA) og docosaheksaensyre (DHA). Disse flerumettede og langkjedede fettsyrene er hovedbestanddelene i cellemembranene hos fisk, skalldyr og sjøpattedyr. Marine alger har en effektiv dannelse av EPA og DHA, mens planter og dyr på landjorda generelt har en dårlig eller ingen egenproduksjon av disse fettsyrene. Siden algene er basis i den marine nærings- kjeden, anrikes EPA og DHA i sjømat. Fisk og annen sjømat er derfor gode kilder til de viktige omega-3-fettsyrene.

Mennesker og de fleste landdyr har en begrenset evne til å omdanne andre fettsyrer til EPA og DHA.                                                                                                           Derfor er det viktig å innta disse fettsyrene i tilstrekkelig mengder gjennom kosten.

I regjeringens Handlingsplan for et bedre kosthold (2007-2011) anbefaler man at ca. 30 % av energiinntaket kommer fra fettet. Av dette fettet bør andelen mettet fett reduseres fra i dag å utgjøre 14 % til maksimalt å utgjøre 10 % av energiinntaket. Det betyr at noe av fettet fra dagens kosthold bør erstattes med sunt umettet fiskefett.